ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Επιχειρήσεις που επιβαρύνονται με Ειδικό Φόρο Ακινήτων.
18/03/2022
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

πατήστε για μεγέθυνση

Επιχειρήσεις που επιβαρύνονται με Ειδικό Φόρο Ακινήτων.

 aade_F19551.jpg

Με Ειδικό Φόρο Ακινήτων επιβαρύνονται επιχειρήσεις και νομικές οντότητες (υπεράκτιες εταιρείες, κάθε μορφής εταιρείες ιδιωτικών επενδύσεων, καταπίστευμα/trust κλπ.) που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα. Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 15% επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων ενώ η ΑΑΔΕ άνοιξε την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων του Ειδικού Φόρου Ακινήτων. Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 20 Μαΐου ενώ για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνονται υπόψη οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Όπως ορίζεται στην απόφαση υπόχρεοι του φόρου είναι νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παραγράφου 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 20η Μαΐου του έτους φορολογίας. Ωστόσο, ο φόρος που αναλογεί καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης. Η δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα και τα εμπράγματα σε αυτά δικαιώματα κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

Εξαιρέσεις

Από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων εξαιρούνται, μεταξύ άλλων:

• Εταιρείες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης.

• Εταιρείες με ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδά τους από ακίνητα

• Εταιρείες που ανεγείρουν ακίνητα για επτά χρόνια από την οικοδομική άδεια τα οποία θα ιδιοχρησιμοποιηθούν για την άσκηση βιομηχανικής, τουριστικής ή εμπορικής γενικώς επιχείρησης.

• Ναυτιλιακές επιχειρήσεις και πλοιοκτήτριες εταιρείες για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα για γραφεία, αποθήκες, χώρους εστίασης, εκγύμνασης και στάθμευσης προσωπικού ή που παραχωρούν δωρεάν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

• Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις για εγκατάσταση γραφείων, αποθηκών, χώρων εστίασης, εκγύμνασης και στάθμευσης του προσωπικού Εταιρείες που η πλειοψηφία του κεφαλαίου ανήκει στο Δημόσιο ή σε ν.π.δ.δ. ή η πλειοψηφία του Δ.Σ. διορίζεται από αυτά.

• Εταιρείες που η πλειοψηφία του κεφαλαίου ανήκει στο Δημόσιο ή σε ν.π.δ.δ. ή η πλειοψηφία του Δ.Σ. διορίζεται από αυτά.

• Ελληνικό Δημόσιο.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ