ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων από τους ΟΤΑ
10/02/2022
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

πατήστε για μεγέθυνση

ilektroniki_psifiaka_13-3-2021_trapezes2_F30092.jpg

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων από τους ΟΤΑ

Ένα ακόμη βήμα για την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και για την ευχερέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών πραγματοποιήθηκε με την δημοσίευση στο (ΦΕΚ Β’ 386/03-02-2022) της υπ. αριθμ. 3130ΕΞ 2-22 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας, με την οποία για πρώτη φορά  δημιουργείται ειδική ψηφιακή πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων από τους Δήμος της Επικράτειας .

 Σκοπός της δημιουργίας της εν λόγω πλατφόρμας , σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της ως άνω απόφασης αποτελεί η ανάγκη προαγωγής και εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και της λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, με την παροχή στον πολίτη και στις επιχειρήσεις, ηλεκτρονικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

 Ειδικότερα , σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης δημιουργείται ειδική σύγχρονη πλατφόρμα δημιουργίας ραντεβού μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), με τον τίτλο «myDimos.Live.gov.gr», για την παροχή υπηρεσιών και τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τους Δήμους, με φυσική παρουσία, τηλεφωνική επικοινωνία από τον Δήμο ή τηλεδιάσκεψη.

Μέσω της πλατφόρμας «myDimos.Live.gov.gr», ο ενδιαφερόμενος πολίτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης θα μπορεί να αιτείται ραντεβού με υπηρεσία συγκεκριμένου Δήμου για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του. Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ραντεβού για εξυπηρέτηση:

α) με φυσική παρουσία σε δημοτικό κατάστημα,
β) με τηλεφωνική επικοινωνία από τον Δήμο μόνο για διοικητική πληροφόρηση/ενημέρωση,
γ) εξ αποστάσεως, με τηλεδιάσκεψη (videoconference), σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα που ακολουθούν.

Ο αιτών (φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση μέσω του εκπροσώπου της) θα δύναται να εισέρχεται στην πλατφόρμα, είτε απευθείας μέσω του «myDimos.Live.gov.gr» είτε μέσω σχετικού ηλεκτρονικού συνδέσμου που διατίθεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Ο αιτών φυσικό πρόσωπο, για τη είσοδό του στην πλατφόρμα, θα χρησιμοποιεί τους κωδικούς διαπιστευτήριά του της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο αιτών εκπρόσωπος επιχείρησης θα χρησιμοποιεί, είτε τους κωδικούς διαπιστευτήριά του, της ΓΓΠΣΔΔ είτε τους κωδικούς διαπιστευτήρια της ΓΓΠΣΔΔ, της επιχείρησης που εκπροσωπεί.

Στο άρθρο 2 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης  ορίζεται ότι
για τη δημιουργία ραντεβού, ο πολίτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης θα επιλέγει τον Δήμο, από τον οποίο επιθυμεί να εξυπηρετηθεί, καθώς και τον τρόπο εξυπηρέτησης, βάσει των ως άνω αναφερόμενων επιλογών. Στη συνέχεια, θα επιλέγει από το θεματικό πεδίο υπηρεσιών που παρέχει ο επιλεγμένος Δήμος, καθώς και την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα για την εξυπηρέτησή του.

Για τη δημιουργία του ραντεβού, ο ενδιαφερόμενος θα καταχωρίζει κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία του προσώπου που αιτείται την εξυπηρέτηση από τον Δήμο:

α) Ονοματεπώνυμο

β) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

γ) Τηλέφωνο επικοινωνίας

δ) Ειδικές απαιτήσεις, όπως είναι η δυνατότητα εξ αποστάσεως διερμηνείας για κωφούς/βαρήκοους, με πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας (ελληνική νοηματική γλώσσα, χειλεανάγνωση) ή η απαίτηση πρόσκλησης τρίτου προσώπου, που ο αιτών επιθυμεί να συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη.

Όπου αυτό καθίσταται δυνατό, η πλατφόρμα θα παρέχει τη δυνατότητα επιλογής στον ενδιαφερόμενο να κλείσει ραντεβού με συγκεκριμένο υπάλληλο του Δήμου, στον οποίο έχει ανατεθεί η διεκπεραίωση της υπόθεσής του.

Μετά την καταχώριση του αιτήματος, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα ενημέρωσης για το προγραμματισμένο ραντεβού, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε. Στο μήνυμα ενημέρωσης, περιλαμβάνεται και ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή του αιτούντος στην τηλεδιάσκεψη με υπάλληλο του Δήμου, εφόσον έχει επιλεγεί η εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη.

Η σχετική κράτηση θα μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να καταχωρισθεί νέα για την παροχή άλλης υπηρεσίας, ακολουθώντας την ίδια ως άνω προβλεπόμενη διαδικασία .

Λίγο πριν την πραγματοποίηση του προγραμματισμένου ραντεβού, θα αποστέλλεται από την πλατφόρμα εκ νέου μήνυμα υπενθύμισης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της περ. β’ της παρ. 3, με περιεχόμενο ίδιο με το αρχικό μήνυμα που αποστάλθηκε κατά την καταχώριση του ραντεβού.

Επίσης, ο αιτών θα ενημερώνεται μέσω της πλατφόρμας ή απευθείας από τον ήμο, με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει για την εξυπηρέτησή του.

 Στο άρθρο 6 της απόφασης προβλέπεται ότι, ο εκάστοτε Δήμος θα υποβάλλει αίτημα στη Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της ΓΓΠΣΔΔ, συμπληρώνοντας ειδική φόρμα με όλες τις απαραίτητες επιχειρησιακές απαιτήσεις, ιδίως τη λίστα των θεματικών πεδίων, το ωράριο λειτουργίας, τη διάρκεια των ραντεβού για κάθε τρόπο εξυπηρέτησης που δύναται να παρέχει και τη δυνατότητα συμμετοχής τρίτου προσώπου που δύναται να υποδείξει ο αιτών για τη συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη στην περίπτωση εξ αποστάσεως ταυτοποίησης, ενώ, με γνώμονα τις οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες του, ο κάθε Δήμος θα δύναται να καθορίζει τους παρεχόμενους τρόπους εξυπηρέτησης των ραντεβού που θα μπορούν να προγραμματίζονται μέσω της πλατφόρμας.

 Στο άρθρο 7 προβλέπεται ότι, κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119) και του Ν.4624/2019.

Παράλληλα προβλέπεται ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και κάθε Δήμος που εντάσσεται στην πλατφόρμα «myDimos.Live.gov.gr», έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών μέτρων ασφάλειας των πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων, προσωπικού ή μη χαρακτήρα, από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Τέλος επισημαίνεται ότι, σε καμία περίπτωση δεν θα διενεργείται καταγραφή ή αποθήκευση της εικόνας, του ήχου ή άλλων δεδομένων που λαμβάνονται κατά την τηλεδιάσκεψη.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ