ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Προκήρυξη του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»
17/05/2023
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

πατήστε για μεγέθυνση

fotovoltaika_F-1982065758.jpg

Προκήρυξη του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2903/Β/02.05.2023 η Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ ΥΔΕΝ/47129/720 με θέμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη». Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη», εφεξής «Πρόγραμμα», επιχορηγεί τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης και τους αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού & αφορά σε όλη την Επικράτεια. H μέγιστη επιλέξιμη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος που θα χρηματοδοτείται ορίζεται στα 10,8kW. Τα νοικοκυριά θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σταθμό με μπαταρία, ενώ στους αγρότες δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με, ή χωρίς μπαταρία. Το ποσοστό της επιχορήγησης κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία του ωφελούμενου νοικοκυριού (65% για ευάλωτα, 30%-35% ανάλογα με το εισόδημα και 100% επιχορήγηση για μπαταρίες ), ενώ για τους αγρότες σε 40% για το Φ/Β και 90% για μπαταρίες.

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο αιτών να έχει συνάψει ήδη Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά να μην έχει συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός. Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης αποκλειστικά μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ μέσω της διαδικτυακής πύλης https://pvstegi.gov.gr . Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 2α Μαΐου 2023. Οι αιτήσεις επιχορήγησης μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους από την ημέρα έναρξης του Προγράμματος μέχρι την 30ή Ιουνίου 2024 ή μέχρι την κάλυψη όλων των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία. Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2025. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα στο Link :

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230202903

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ