ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Το Επιμελητήριο Λευκάδας ενημερώνει τις επιχειρήσεις - μέλη του για την «Εφαρμογή Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.» και τις προσκαλεί να στηρίξουν το θεσμό αυτό
Tο Επιμελητήριο Λευκάδας ενημερώνει τις επιχειρήσεις -μέλη του ότι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να παρέχουν θέσεις μαθητείας στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων(ΕΠΑ.Λ).
14/08/2017
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Το Επιμελητήριο Λευκάδας ενημερώνει τις επιχειρήσεις -μέλη του ότι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να παρέχουν θέσεις μαθητείας στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων(ΕΠΑ.Λ).

Μετά από πιέσεις των Επιμελητηρίων τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Νόμο 4386/2016 αναδιάρθρωσε τη δομή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και θεσμοθέτησε το Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ.

Το Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας θα είναι συνολικής διάρκειας εννέα (9) μήνες και θα περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες και β) μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα, μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες.

Στους μαθητευόμενους που παρακολουθούν το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» το ποσοστό αποζημίωσης ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€) δηλαδή 17,12€. Η αμοιβή που θα καταβάλλεται από την επιχείρηση ορίζεται στο ποσό των 9,35€ για κάθε ημέρα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία στον εργασιακό χώρο (6,12€ ημερομίσθιο + 3,23€ ασφαλιστικές εισφορές). Το ποσό της επιδότησης έχει οριστεί στα 11.00€ και θα καταβάλλονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η επιχείρηση οφείλει να αμείβει τους μαθητευόμενους σε μηνιαία βάση.

Συγκεκριμένα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

Ημερομίσθιο

22,83€ x 75% = 17,12€

Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές

17,12/2 = 8,56€

Εισφορές εργοδότη

8,56€ x 37,78% = 3,23€

Εισφορές μαθητή

8,56€ x 3,28% = 0,28€

Σύνολο εισφορών

3,23€ + 0,28€ = 3,51€

Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητή

17,12€ - 0,28€ = 16,84€

Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της επιδότησης

17,12€ (ημερομίσθιο) – 11€ (επιδότηση) = 6,12€

6,12 + 3,23€ (ασφαλιστικές εισφορές) = 9,35

 Θεωρώντας ότι ο θεσμός της μαθητείας ενισχύει τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό τομέα και ειδικότερα σε επιχειρήσεις κλάδων σχετικών με τις σπουδές τους, ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για τη μετάβασή τους στον κόσμο της εργασίας και των επιχειρήσεων, προσκαλούμε τις τοπικές επιχειρήσεις να στηρίξουν αυτό το θεσμό.

Oι ειδικότητες των αποφοίτων του ΕΠΑ.Λ. Λευκάδας είναι:

  •           Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Τομέας)
  •           Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Οι ενδιαφερόμενες να προσφέρουν θέσεις μαθητείας επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr. Η ηλεκτρονική καταχώρηση στη διαδικτυακή πύλη θα ξεκινήσει στις 23/08/17 όπου θα υπάρχει αναρτημένος «Οδηγός για την υποβολή θέσεων Μαθητείας ενώ συγχρόνως θα λειτουργήσει και helpdeskστο 11320 μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Βρείτε επισυναπτόμενα τον ΟΔΗΓΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ και την ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΦΕΚ 491/20-2-2017) για το Μεταλυκειακό έτος (τάξη Μαθητείας) των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ).

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Σωτήρης Σκιαδαρέσης


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
FEK491_plaisiomathiteias(1)_F28167.pdf
OdigosErgodotimetalykeiakouetous_taxismathiteias_1iekdosi-1(2)_F28020.pdf

 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ