ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΗΜΑ)
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στις 04.01.2017, στη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων
02/02/2018
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στις 04.01.2017, στη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων, όπως προβλέπεται και από την κείμενη νομοθεσία [άρθρο 42 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/2012), καθώς και την υπ’ αρ. οικ. 43942/4026/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2992Β/2016)].

Στο ΗΜΑ καταχωρούνται ηλεκτρονικά, με ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, στοιχεία σχετικά με το είδος και την ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων, καθώς επίσης και με τη μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται.

Η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ καθίσταται υποχρεωτική για τους ακόλουθους φορείς:

  • Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση, η οποία διαθέτει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες  Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (κατηγορία Α και Β),
  • Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ που συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα και έχει διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων
  • Κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού για τα δημοτικά απόβλητα που παράγει και διαχειρίζεται,
  • Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση η οποία οφείλει να υποβάλλει Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4042/2012 όπως ισχύει, καθώς και εν γένει στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων,


H ηλεκτρονική υποβολή των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων για το έτος 2017 ξεκίνησε από την 17.01.2018 και λήγει την 31.03.2018.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ