ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Υποχρέωση Υποβολής Αποδεικτικού Φορολογικής Δήλωσης
Υποχρέωση Υποβολής Αποδεικτικού Φορολογικής Δήλωσης
10/07/2018
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

πατήστε για μεγέθυνση

Αγαπητοί Συνεργάτες & Μέλη του Επιμελητηρίου,

Όλοι οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες( Ανώνυμες Εταιρείες, Ε.Π.Ε,Ι.Κ.Ε) και πιο συγκεκριμένα οι Ατομικές Επιχειρήσεις, οι Ομόρρυθμες Εταιρείες, οι Ετερόρρυθμες Εταιρείες, οι Κοινοπραξίες κλπ, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ του αποδεικτικού υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α 79760/31-12-2014(ΦΕΚ Β’ 3623).

Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο και ταυτόχρονη καταβολή των τελών της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Υ.Α 79752/30-12-2014 άλλως αυτά θα βεβαιώνονται στο αρμόδιο Τμήμα της Δ.Ο.Υ.

Το Επιμελητήριο Λευκάδας ενημερώνει τις επιχειρήσεις ότι προκειμένου να διευκολύνει όσα από τα μέλη του το επιθυμούν, μπορεί να αναλάβει να κάνει τις σχετικές αναρτήσεις.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Σκιαδαρέσης Σ. Σωτήριος


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ