ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Εφαρμογή Κανονισμού Ξυλείας 995/2010 – Κανονισμού (ΕΚ) FLEGT
Εφαρμογή Κανονισμού Ξυλείας 995/2010 – Κανονισμού (ΕΚ) FLEGT
20/07/2018
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

πατήστε για μεγέθυνση

Η παρούσα ενημέρωση αφορά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της περιοχής ευθύνης, οι οποίοι εν δυνάμει επηρεάζονται από την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ξυλείας 995/210 (σχετικό α), όπως: Δασικοί Συνεταιρισμοί, ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών (ιδιώτες, Κοινότητες, Ιερές Μονές κ.λπ.), δασοκτήμονες, επενδυτές δάσωσης γαιών (Κανονισμοί ΕΕ για ακακίες, καρυδιές, καστανιές κ.λπ.), έμποροι ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. Στόχος του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ξυλείας είναι η καταπολέμηση του εμπορίου των προϊόντων παράνομης ξυλείας. Όσοι εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας ξυλείας και εμπίπτουν στα πλαίσια του Κανονισμού Ξυλείας, θα πρέπει να εγγραφούν στα σχετικά με τη δραστηριότητα τους μητρώα). Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται να εγγραφούν άμεσα σε Μητρώα, ανάλογα με την δραστηριότητά τους, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την υλοτομία, την εισαγωγή, την διακίνηση καθώς και την εμπορία ξυλείας αλλά και των προϊόντων ξύλου (όπως π.χ. Δασικοί Συνεταιρισμοί, έμποροι και εισαγωγής ξυλείας, έμποροι καυσόξυλων, πέλετ κλπ).

Διευκρινίζεται ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ξυλείας τα ανακυκλωμένα προϊόντα, το τυπωμένο χαρτί όπως βιβλία περιοδικά και εφημερίδες, τα υλικά συσκευασίας που περιέχουν εμπορεύματα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υποστήριξη – προστασία ή μεταφορά άλλου προϊόντος, μερικά προϊόντα από μπαμπού και ψάθα, η ξυλεία που αγοράζεται ή πωλείται από ιδιώτες για προσωπική τους χρήση και όσα προϊόντα δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87. Επίσης, αν κάποιος υλοτομεί νόμιμα ιστάμενα δέντρα για ιδία χρήση (μη εμπορικός καταναλωτής) ή κάποιος ιδιοκτήτης δάσους παραχωρεί το δικαίωμα υλοτομίας και διάθεσης της ξυλείας για πρώτη φορά στην αγορά σε τρίτους, πχ σε ένα Δασικό Συνεταιρισμό, τότε δεν εμπίπτουν στα πλαίσια του κανονισμού και δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στα μητρώα.

Παρακαλούμε τους παραλήπτες να συνδράμουν στην προσπάθεια για ενημέρωση σχετικά με την παρούσα, σε όποιο κατά τη γνώμη τους εντάσσεται στον Κανονισμό.

Επισημαίνεται δε η επιβολή χρηματικού προστίμου σε περίπτωση που ο υπόχρεος έχει παραλείψει να εγγράφει στα μητρώα.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονισμό Ξυλείας στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=587&language=el-GR) 

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ