ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΜΠΡΑΙΓ (BRAILLE)
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΜΠΡΑΙΓ (BRAILLE)
12/06/2019
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

πατήστε για μεγέθυνση

 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ.:91354 του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι υπεύθυνοι των καταστημάτων μαζικής εστίασης και αναψυχής οφείλουν να εξασφαλίζουν την πληροφόρηση ατόμων με αναπηρία (Α.με.Α.) επί του τηρούμενου τιμοκαταλόγου. Βάσει της ελληνικής Νομοθεσίας και συγκεκριμένα κατά το Ν.4488/2017, η ελληνική γραφή Μπράιγ (Braille) αναγνωρίζεται ως ο τρόπος γραφής των τυφλών Ελλήνων πολιτών. Το κράτος υποχρεούται να λάβει μέτρα για την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας των ως άνω πολιτών. Μετά και την επίσημη αναγνώριση της γραφής Braille τα καταστήματα μαζικής εστίασης και αναψυχής θα πρέπει να διαθέτουν τιμοκαταλόγους σε γραφή Braille για τους τυφλούς. Πρέπει να υπάρχει η σχετική μέριμνα ώστε και οι τυφλοί πελάτες των καταστημάτων για λόγους ίσης μεταχείρισης να έχουν τους καταλόγους τους στην κατά νόμο αναγνωρισμένη γραφή τους και να έχουν ισότιμη πληροφόρηση, όπως και οι βλέποντες. Η σχετική υπουργική διάταξη προωθήθηκε στις 31/5/2018 μέσω της ΓΣΕΒΕΕ σε όλες τις κατά τόπους ομοσπονδίες επαγγελματιών. Η μη συμμόρφωση των υπευθύνων των καταστημάτων, επισύρει πρόστιμού ύψους 500 ευρώ.  Ως προς την τήρηση ενός τουλάχιστον τιμοκαταλόγου, με αναγραφή των προσφερόμενων ειδών στον Κώδικα Braille, υποχρεούνται τα καταστήματα μαζικής εστίασης και αναψυχής.

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων ενημερώνουν τα καταστήματα, τα οποία αφορά η διάταξη της ΥΑ 91354/2017 του Υπουργείου Ανάπτυξης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών», για την υποχρέωση συμμόρφωσής τους με τις ισχύουσες διατάξεις, σε διαφορετική περίπτωση προβλέπονται για όσους δεν τις τηρήσουν, διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα. Βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας και συγκεκριμένα κατά το Ν.4488/2017, η Ελληνική γραφή Μπράιγ (Braille) αναγνωρίζεται ως ο τρόπος γραφής των τυφλών Ελλήνων πολιτών. Η ΠΟΕΣΕ προτείνει στα μέλη της να έρθουν σε επικοινωνία με τον Φάρο Τυφλών Ελλάδας (Αθηνάς 17, 17673, Καλλιθέα, τηλ.: 210-9415.222 φαξ.: 2109415.271, email:info@fte.org.gr) προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο που μπορεί να συνταχθεί ο τιμοκατάλογός τους σε κώδικα Μπράιγ.

Α. Για έλλειψη τιμοκαταλόγου, χίλια ευρώ (1.000€).

Β. Για μη αναγραφή ενδείξεων του τιμοκαταλόγου στην

ελληνική γλώσσα, πεντακόσια ευρώ (500€).

Γ. Για υπέρβαση τιμής ανά είδος, πεντακόσια ευρώ

(500€).

Δ. Για μη αναγραφή πωλούμενου είδους ή τιμής στον

τιμοκατάλογο, πεντακόσια ευρώ (500€).

Ε. Για παράβαση της παραγράφου 1Β, πεντακόσια

ευρώ (500€).


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ