ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΩΣ5.000€
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΩΣ5.000€
12/06/2019
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

πατήστε για μεγέθυνση

 

1. Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας, αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα του εν λόγω

σήματος και συναινεί στην αξιοποίησή του, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών και των πελατών τους.

2. Επισημαίνεται, ότι το εν λόγω σήμα είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/8-10-2012, τ.β.,ΦΕΚ 2718, άρθρο 5. και απαιτείται η αναπροοσαρμογή αυτού ως προς το πεδίο, αυτό ανάλογα με την εκάστοτε Υγειονομική Διάταξη. Παρακαλούνται οι φορείς, αποδέκτες στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, να αναρτήσουν στους ιστότοπους τους, το εν λόγω σήμα προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Oι ιδιοκτήτες καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος δύνανται να αναρτούν σε εμφανές σημείο των εισόδων των επιχειρήσεων τους το προτεινόμενο σήμα.

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΣΕ

ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΩΣ5.000€

Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 ΦΕΚ 2718/ 08-10-2012-(άρθρο 5)]αναφέρεται ότι επιτρέπεται η είσοδος σκύλων βοηθείας ΜΟΝΟ για τα τυφλά άτομα ή και σε άλλα άτομα με αναπηρίες, σε αίθουσες πελατών των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών με την προϋπόθεση ότι το άτομο που χρησιμοποιεί το ζώο − συνοδό, να λαμβάνει κάθε μέτρο για την αποφυγή όχλησης των πελατών από αυτό και να φέρει εκείνα τα παραστατικά που πιστοποιούν την υγεία του ζώου, την επάρκεια εκπαίδευσης του και το δικαίωμα χρήσης (βιβλιάριο υγείας, τσιπ κ.λπ.).

Αν διαπιστωθεί παράβαση από τις Αρμόδιες Αρχές (ΕΦΕΤ – Υγειονομική Υπηρεσία), δηλαδή η είσοδος και η παραμονή σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος οποιουδήποτε ζώου συντροφιάς και κυρίως σκύλου ο οποίος δεν είναι σκύλος βοηθείας ώστε να χρησιμοποιείται από τις συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών για τους λόγους που προαναφέραμε, τότε επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο των 500€ - 5.000€ που αφορά Μη συμμόρφωση του επιχειρηματία σχετικά με τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής όπως αναφέρονται στον ΕΚ852/2004 (Παράρτημα II) και όπως ορίζονται σταάρθρα 23 & 24 του Νόμου 4235/2014, ΦΕΚ 32 Τ΄Α


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ