ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
25/09/2019
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

To Iνστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB, σε συνεργασία με το Ελληνικό Παράρτημα του AssociationofEnergyEngineers, διεξάγει έρευνα με κύριο στόχο να αναγνωριστεί ο βαθμός επίγνωσης των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, σε σχέση με τους ενεργειακούς ελέγχους και την ενεργειακή διαχείριση.

έρευνα θα είναι «ανοιχτή» έως την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιοποιούν σε μία έκθεση, η οποία θα δημοσιοποιηθεί στις αρχές Δεκέμβρη 2019.

Προσκαλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να αφιερώσουν 15 λεπτά για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας που αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.surveymonkey.com/r/energy-audits-sme

Σημείωση: Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί έως 49 εργαζομένους (ΕΜΕ) και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί από 50 έως 249 εργαζομένους (ΕΜΕ) και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

Μεγάλες επιχειρήσεις

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας που αφορά στις μεγάλες επιχειρήσεις είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.surveymonkey.com/r/energy-audits-big-enterprise

Σημείωση: Ως μεγάλη επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί περισσότερους από 250 εργαζομένους (ΕΜΕ), ή / και της οποίας ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

 

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ