ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
03/08/2020
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

πατήστε για μεγέθυνση

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

 

 Η επείγουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία ετέθη σε πλήρη εφαρμογή και η υγειονομική διάταξη 47829/23-06-2017 η οποία προσαρμόστηκε στις Κοινοτικές Διατάξεις 852/2004 – 853/2004 – 882/2004- 2023/2006 και υποχρεώνει τις αναφερόμενες επιχειρήσεις στην έκδοση ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΗΣ και συνιστάται, να είναι τοποθετημένο σε εμφανές σημείο.

Το Διάγραμμα ροής εκδίδεται και υπογράφεται από υγιεινολόγο ή τεχνολόγο τροφίμων και προσδιορίζει τον τρόπο ροής εργασιών στα τρόφιμα και ποτά.

Στο άρθρο 5 της ανωτέρω υγειονομικής διάταξης, επιτακτικά υποχρεώνει την επιχείρηση στην τήρηση των 7 Αρχείων ή στην εφαρμογή του ΗΑCCP. Καταγράφουμε επακριβώς το άρθρο 5 ως ορίστηκε στην Υ.Α.:

 

«...Άρθρο 5

ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατά την λειτουργία όλων των επιχειρήσεων της παρούσας. Οι υγειονομικά υπεύθυνοι (ορίζονται από την επιχείρηση) των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών οφείλουν να εγκαθιστούν, να εφαρμόζουν και να διατηρούν διαδικασίες που βασίζονται στις 7 αρχές του HACCP, οι οποίες θα προσαρμόζονται ανάλογα με την επικινδυνότητα και το μέγεθος της επιχείρησης. Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών πρέπει να ακολουθούν του Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής εφαρμόζοντας και διατηρώντας πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των αρχών του HACCP. Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, κατατάσσονται σε τρία επίπεδα κινδύνου ανάλογα με τη φύση των διεργασιών, το μέγεθος αυτών και την κατηγορία πληθυσμού, με την απαιτούμενη ευελιξία όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του Καν. 852/2004, εφαρμόζοντας αντίστοιχα τις αρχές του HACCP…»

 

Όλες οι επιχειρήσεις όπως προβλέπεται από την Υγ/κή Διάταξη, είναι ενταγμένες σε κατηγορίες:

Επίπεδο 1 χαμηλού κινδύνου

Επίπεδο 2 μεσαίου κινδύνου

Επίπεδο 3 Υψηλού κινδύνου

Κοινοποιούμε τις κατηγορίες όπως ακριβώς υφίστανται στην 47829/23-06-2017

 epixeiriseis_F23325.png

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Όπως αναφέρετε όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται σε διάγραμμα ροής (λόγω κορονοϊού) εφιστούμε ΑΜΕΣΑ την έκδοσή του

2. Στο επίπεδο 2 και 3, το διάγραμμα ροής συνοδεύεται υποχρεωτικά και με τεχνική έκθεση από τον τεχνολόγο ή υγειονολόγο.

3. Γνωστοποιούμε προς κάθε ιδιαίτερα να είναι προσεκτικός στην χρέωση του Διαγράμματος ροής.

Σε καμία περίπτωση η χρέωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 200 ευρώ για το φάκελο που περιλαμβάνει διάγραμμα ροής τεχνική έκθεση και φάκελο ΕΦΕΤ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2645022686(κα Λάζαρη)

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ