ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ -NEA
19/04/2023
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

πατήστε για μεγέθυνση

hotel-piscine-pexels_F867150833.jpeg

Υπεύθυνος λειτουργίας για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων - Τροποποίηση περ. α’ και περ. β’ παρ. 3 άρθρου 46 ν. 4688/2020

Δημοσιεύτηκε στο νέο Νόμο 5037 (ΦΕΚ 78 Α _28.03.2023) στο άρθρο 269 τροποποίηση για τους υπεύθυνους λειτουργίας για τις κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων . Συγκεκριμένα οι αλλαγές αφορούν : Στο άρθρο 46 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), τροποποιούνται: α) η περ. α’ με την αντικατάσταση της λέξης «περισσότερες» από τη λέξη «περισσότερα» και με την αντικατάσταση της λέξης «κλίνες» από τη λέξη «δωμάτια,», β) η περ. β’ με την παράταση της δυνατότητας εκτέλεσης χρεών ναυαγοσώστη από τους επόπτες ασφαλείας και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3α. Για τα καταλύματα με περισσότερα από πενήντα (50) δωμάτια και με βάθος μίας τουλάχιστον κολυμβητικής δεξαμενής μεγαλύτερο από ενάμιση (1,5) μέτρο, ο ναυαγοσώστης πισίνας, οφείλει, κατά τις ώρες λειτουργίας της πισίνας, να βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, καθήμενος εντός του χώρου της κολυμβητικής δεξαμενής ή να περιπολεί πεζός στον χώρο ευθύνης του και να μην εκτελεί άλλη υπηρεσία.

β. Για τα καταλύματα με λιγότερα από πενήντα (50) δωμάτια ή με βάθος κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο από ενάμιση (1,5) μέτρο, καθώς και για κολυμβητικές δεξαμενές που βρίσκονται σε κήπους ταράτσας (roof garden) τουριστικών καταλυμάτων και για τις εσωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές, έως την 31η.12.2023, χρέη ναυαγοσώστη εκτελεί ο επόπτης ασφαλείας, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση σε ισχύ, παρακολούθησης προγράμματος θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ναυαγοσώστη πισίνας από σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινής απόφασης της παρ. 5 και ο οποίος βρίσκεται σε ετοιμότητα εντός του τουριστικού καταλύματος κατά τις ώρες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής και καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του.»

 

Τουρισμός: Ανοίγει ο δρόμος για εισαγωγή εργαζόμενων από τρίτες χώρες

Τα μεγάλα κενά που διαπιστώθηκαν πέρυσι και που κατά τις εκτιμήσεις των ειδικών θα διατηρηθούν και πιθανότατα θα αυξηθούν φέτος, θα προσπαθήσουν να καλύψουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού, με «εισαγόμενους» από τρίτες χώρες εργαζόμενους.

Τη δυνατότητα απασχόλησης εργαζόμενων από τρίτες χώρες, όπως είναι το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, η Συρία ή και η Αίγυπτος, αποκτά πλέον και ο κλάδος του τουρισμού, με υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 7 Μαρτίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 1314 «Τομείς απασχόλησης στους οποίους εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία»), που εντάσσει για πρώτη φορά, επίσημα, τον τουρισμό στους κλάδους που μπορούν να δέχονται για εργασία πολίτες τρίτων χωρών. Επιπλέον στο ΦΕΚ 2189/Β/03.04.2023 «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024» καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024, ανά είδος απασχόλησης (εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, αλιεργάτες, υψηλή ειδίκευση) και ανά Περιφέρεια της Ελλάδος.

 

Σύστημα καταγραφής αφίξεων – αναχωρήσεων επισκεπτών στα τουριστικά καταλύματα

Σύμφωνα με τον νόμο 5039 , ΦΕΚ 83 Α _03.04.2023 στο άρθρο 33, «Δημιουργείται στο Υπουργείο Τουρισμού ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής στατιστικών δεδομένων αφίξεων - αναχωρήσεων επισκεπτών στα κύρια και μη κύρια τουριστικά καταλύματα της χώρας. Τα δεδομένα καταχωρίζονται κατά την άφιξη του επισκέπτη στα ως άνω καταλύματα μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα επιμέρους πεδία του συστήματος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια κρίνεται αναγκαία για την παρακολούθηση μεταβλητών για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη». Στο άρθρο 36 του ίδιου νόμου, γίνεται αναφορά για τη σύσταση στο Υπουργείο Τουρισμού Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την ονομασία MyDigitalTourism, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.

 

Καταργούνται τα “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19”

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2194/Β/04.04.2023 με την Απόφαση 6969 των Υπουργών Οικονομικών , Υγείας & Τουρισμού «Καταργείται από την δημοσίευση της παρούσας η υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 2084),όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370), 9418/23.06.2020 (Β’ 2498) και 16192/2020 (Β’ 4687) όμοιες αποφάσεις» (Β’ 1632 και διόρθωση σφάλματος Β’1996).


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ