ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

''Alliance for Green Entrepreneurship (ΑGΕ)'': Πρόσκληση Συμμετοχής στη Πιλοτική Εφαρμογή της E-Learning Πλατφόρμας
04/08/2023
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

πατήστε για μεγέθυνση

logo_F1768042476.png

Σας ενδιαφέρει η πράσινη επιχειρηματικότητα, οι πτυχές και οι προοπτικές στο πλαίσιο επίτευξης της βιώσιμης ανάπτυξης;  

Η Athens Network of Collaborating Experts σας προσκαλεί στην πιλοτική δοκιμή των θεματικών ενοτήτων του Ευρωπαϊκού Έργου «Alliance for Green Entrepreneurship»!

Το Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+ "Alliance for Green Entrepreneurship", στην κοινοπραξία του οποίου συμμετέχει η Athens Network of Collaborating Experts,  οδεύει προς τα τελευταία στάδια υλοποίησής του.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει στην πιλοτική δοκιμή των θεματικών ενοτήτων;

Στις ομάδες στόχου του έργου συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευόμενοι σε αντίστοιχες θεματικές, επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για στροφή προς την πράσινη επιχειρηματικότητα, επίδοξοι επιχειρηματίες, επαγγελματίες που εργάζονται στον τριτογενή τομέα, καθώς και άτομα που ενδιαφέρονται για την εν γένει μύηση σε έναν πιο πράσινο τρόπο σκέψης και δράσης στο πεδίο του επιχειρείν. 

Ποιες είναι οι θεματικές ενότητες και πώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει στην πιλοτική δοκιμή τους;

Η πλατφόρμα του έργου είναι διαθέσιμη προς περιήγηση από τους ενδιαφερόμενους χρήστες στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://ageplatform.info/

Στο πλαίσιο της (συγκεκριμένα, στο section Green Dashboard) - μεταξύ άλλων -  μπορεί κάποιος να διευρύνει και να δοκιμάσει τις γνώσεις του επί των 6 θεματικών ενοτήτων που έχει αναπτύξει η κοινοπραξία.

Θεματική Ενότητα 1 - Υφιστάμενη Νομική Κατάσταση (Legal State of the Art)

Θεματική Ενότητα 2 - Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία για Βιώσιμη Ανάπτυξη (Green Entrepreneurship and Sustainable Innovation)

Θεματική Ενότητα 3 - Οικονομική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Economic Innovation and Entrepreneurship)

Θεματική Ενότητα 4 - Πράσινες Λύσεις για Επιχειρήσεις (Green Business Solutions)

Θεματική Ενότητα 5 - Επενδύσεις με Αντίκτυπο και Χρηματοδότηση Έργου (Impact Investing and Project Financing)

Θεματική Ενότητα 6- Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Public/Private Partnerships)

 

Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει επιμέρους εκπαιδευτικό υλικό (διαθέσιμο στην Αγγλική γλώσσα), βάσει του οποίου οι χρήστες μπορούν να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους μέσω επιμέρους Online tests. Οι χρήστες δύνανται να δοκιμάσουν -ασύγχρονα- τις ενότητες (συμπεριλαμβανομένων και των tests) της αρεσκείας τους. Η περίοδος της πιλοτικής δοκιμής εκκινεί την 1η Αυγούστου 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί την 27η Αυγούστου 2023. 

Η αποτύπωση της δικής σας εμπειρίας αποτελεί οδηγό ως προς τη βελτίωση της πλατφόρμας και του διατιθέμενου υλικού!

 

Με το πέρας της δοκιμής των θεματικών ενοτήτων, οι χρήστες θα κληθούν να συμπληρώσουν και μία φόρμα αξιολόγησης της εμπειρίας τους, ενώ μέσω της ίδια φόρμας θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν και μία μορφή ανατροφοδότησης προς τη βελτίωση (οπτικά, δομικά ή από άποψη περιεχομένου) της πλατφόρμας και του διατιθέμενου υλικού.

Η φόρμα αξιολόγησης και ανατροφοδότησης παρατίθεται ακολούθως:

(https://docs.google.com/forms/d/1jNoJ5la2K4FXE0ipHlrHtfplDe1Zcow289y04mJsgrw/viewform?edit_requested=true)

 

 

*Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένου και μαθητο-κεντρικού υλικού και πόρων. Ειδικότερα, το υλικό εστιάζει στην ανάπτυξη ικανοτήτων προς τη δημιουργία μοντέλων κυκλικής οικονομίας, ενώ παράλληλα απευθύνεται σε πράσινες start-ups και ψηφιακές επιχειρήσεις με σκοπό αφενός την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας, αφετέρου την ενδυνάμωση των φορέων του τριτογενή τομέα. 

Για περισσότερες πληροφορίες,

69 Vatatzi str., 114 73 Athens (Greece)

Tel: + 30 210 82 15 044

 

www.ance-hellas.org


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ