ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2018 Αύγουστος 2018
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2018 Αύγουστος 2018
31/07/2018
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

πατήστε για μεγέθυνση

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2018

Αύγουστος 2018

Φορολογικές - Ασφαλιστικές και άλλες υποχρεώσεις Αυγούστου 2018.

 

10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

 

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί εμπόριο ποσίμων (ιαματικών ή μη) υδάτων υποβάλλει δήλωση και καταβάλλει στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας του μηνός Ιουλίου μέχρι τις 10 Αυγούστου. (Άρθρο 12, Β.Δ. 24-9/20-10-1953)

 

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ CAMPINGS

 

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που έχει έσοδα από campings, ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ- μη υπόχρεοι σε Φ.Π.Α. -υποβάλλει δήλωση και καταβάλλει στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το τέλος παρεπιδημούντων του μηνός Ιουλίου μέχρι τις 10 Αυγούστου . (Άρθρο 1, ν. 339/1976, ν. 2130/1993)

 

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που έχει έσοδα από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις- μη υπόχρεοι σε Φ.Π.Α. - υποβάλλει δήλωση και καταβάλλει στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το τέλος παρεπιδημούντων του μηνός Ιουλίου μέχρι τις 10 Αυγούστου.

 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Κ.Α.

 

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που έχει έσοδα από κέντρα διασκεδάσεως, εστιατόρια κλπ- μη υπόχρεοι σε Φ.Π.Α. -  υποβάλλει δήλωση και καταβάλλει στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του μηνός Ιουλίου μέχρι τις 10 Αυγούστου.

 

Τα τέλη αυτά υπολογίζονται με συντελεστή 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων (Άρθρο 23, Ν. 3756/2009)

 

Επί των εσόδων των επιχειρήσεων Καζίνο και των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός Καζίνο το ανωτέρω τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 2%. (Άρθρο 1, Ν. 339/1976)

 

Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα µε ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης και χορευτικά κέντρα µε µουσική το ανωτέρω τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 5%. (Άρθρο 20, Ν. 2539/1997)

 

16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

ΦΥΣΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΠΑ

Τα  φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μέχρι τις 16 Αυγούστου 2018 (Άρθρο 67 Ν. 4172/2013, ΠΟΛ 1121/2018)

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

 

Για δάνεια μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιρειών και τρίτων και για καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων από εταίρους ή μετόχους από ή προς τις εταιρείες τους υποβάλλεται δήλωση χαρτοσήμου και καταβάλλεται ο φόρος για τον μήνα Ιούλιο μέχρι τις 16 Αυγούστου. (ΠΟΛ 1035/2017)

 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής TAXISnet από τον εκμισθωτή μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της (ΠΟΛ 1013/2014)

 

20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

 

Η δήλωση υποβάλλεται μηνιαίως μέχρι και την 20η ημέρα του επόμενου μήνα για τα έσοδα που πραγματοποιούν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα.

Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση με συντελεστής φόρου 20% επί της αξίας της διαφήμισης.

 

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους υπόχρεους στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος τους Δ.Ο.Υ. σε δύο (2) αντίτυπα από τα οποία το ένα παραδίδεται στον υπόχρεο μετά την καταβολή του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων. (ΠΟΛ 1271/2013, ΠΟΛ 1180/2015).

 

27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

 

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

 

Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ που τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία υποβάλλουν ηλεκτρονικά τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τις συναλλαγές του μηνός Ιουλίου μέχρι τις 27 Αυγούστου (ΠΟΛ 1127/2009)

 

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ

 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση του μηνός Ιουνίου του παρακρατηθέντος φόρου 15% για τα εισοδήματα από μερίσματα (εισόδημα από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους) μέχρι τις 28 Αυγούστου  με καταβολή του φόρου στις 31 Αυγούστου.  (ΠΟΛ 1011/2014)

 

ΤΟΚΟΙ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση του μηνός Ιουνίου  του παρακρατηθέντος φόρου 15% για τα εισοδήματα από τόκους (εισόδημα από καταθέσεις, χρεόγραφα, ομολογίες) μέχρι τις 28 Αυγούστου με καταβολή του φόρου στις 31 Αυγούστου. (ΠΟΛ 1011/2014)

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση του μηνός Ιουνίου του παρακρατηθέντος φόρου 20% για τα εισοδήματα από δικαιώματα (πνευματικά δικαιώματα) μέχρι τις 28 Αυγούστου  με καταβολή του φόρου στις 31 Αυγούστου. (ΠΟΛ 1011/2014)

 

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποβάλλουν την 2η δόση του φόρου εισοδήματος για τις οποίες το φορολογικό έτος έληξε στις 31-12-2017 μέχρι τις 31 Αυγούστου. (Άρθρο 45, Ν. 4172/2013 -ΚΦΕ - ΠΟΛ 1138/2018)

 

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ που τηρούν διπλογραφικά βιβλία υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση με χρεωστικό υπόλοιπο για τον μήνα Ιούλιο μέχρι τις 31 Αυγούστου.  Την ίδια ημερομηνία υποβάλλουν δήλωση και όσοι έχουν πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο. ( Άρθρο 38 Ν. 2859/2000)

 

Η υποβολή δεν αφορά φορολογουμένους που υπάγονται στη ΔΟΥ Παλλήνης και ΔΟΥ Ελευσίνας. Γι' αυτούς η προθεσμία λήγει στις 28/09/2018.

 

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ που τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία υποβάλλουν ηλεκτρονικά στατιστική δήλωση (intrastat) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές του μηνός Ιουλίου μέχρι τις 31 Αυγούστου.. (ΠΟΛ 1108/2014, Άρθρο 38 παρ. 4 Ν. 2859/2000)

 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ

 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση του μηνός Ιουνίου του παρακρατηθέντος φόρου 15% για τα εισοδήματα από μερίσματα (εισόδημα από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους) μέχρι τις 28 Αυγούστου  με καταβολή του φόρου στις 31 Αυγούστου.  (ΠΟΛ 1011/2014)

 

ΤΟΚΟΙ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση του μηνός Ιουνίου  του παρακρατηθέντος φόρου 15% για τα εισοδήματα από τόκους (εισόδημα από καταθέσεις, χρεόγραφα, ομολογίες) μέχρι τις 28 Αυγούστου με καταβολή του φόρου στις 31 Αυγούστου. (ΠΟΛ 1011/2014)

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση του μηνός Ιουνίου του παρακρατηθέντος φόρου 20% για τα εισοδήματα από δικαιώματα (πνευματικά δικαιώματα) μέχρι τις 28 Αυγούστου  με καταβολή του φόρου στις 31 Αυγούστου. (ΠΟΛ 1011/2014)

 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Κάθε νομικό πρόσωπο η νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση και καταβάλλει το φόρο του μηνός Ιουνίου του παρακρατηθέντος φόρου 15% για τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικηγόρους για εργατικές υποθέσεις μέχρι τις 31 Αυγούστου.  (Άρθρο 69 Ν. 4172/2013)

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,Ο.Τ.Α., ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Κοινωφελή Ιδρύματα υποβάλλουν δήλωση και καταβάλλουν το φόρο του μηνός Ιουνίου για τις προμήθειες που παρακρατήθηκαν πάνω στην καθαρή αξία των αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύτηκαν από επιχειρήσεις, με το φόρο να υπολογίζεται με συντελεστή 1% για τα υγρά καύσιμα και τα τσιγάρα, 4% για τα λοιπά αγαθά και 8% για την παροχή υπηρεσιών μέχρι τις 31 Αυγούστου.  (Άρθρο 64 Ν. 4172/2013)

 

ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ. και καταβάλλει το φόρο του μηνός Ιουνίου που παρακρατήθηκε για πληρωμές ή παροχές σε είδος στους εργαζομένους τους ή υπαλλήλους τους, ή καταβάλλει συντάξεις σε φυσικά πρόσωπα, ή διενεργεί πληρωμές στους ασφαλισμένους τους μέχρι τις 31 Αυγούστου. (Άρθρο 60 Ν. 4172/2013 - ΠΟΛ 1049/2014 - ΠΟΛ 1217/2014).

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση και καταβάλλει το φόρο του μηνός Ιουνίου  για τις αποζημιώσεις λόγω απολύσεως των μισθωτών που καταβλήθηκαν μέχρι τις 31 Αυγούστου.  (Άρθρο 15 Ν. 4172/2013)

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση και καταβάλλει το φόρο 20% του μηνός Ιουνίου  για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες μέχρι τις 31 Αυγούστου.  (ΠΟΛ 1120/2014)

 

ΚΙΝΗΤΗ & ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Δήλωση και καταβολή του τέλους κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας για τον μήνα Ιούνιο  μέχρι τις 31 Αυγούστου. (ΠΟΛ 1102/2009 & ΠΟΛ 1117/2009)

 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Δήλωση και καταβολή του τέλους για την σταθερή τηλεφωνία (υπηρεσίες φωνής και internet) για τον μήνα Ιούνιο  μέχρι τις 31 Αυγούστου. (ΠΟΛ 1184/2016)

 

ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Δήλωση και καταβολή του φόρου διαμονής για τα φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν τον μήνα Ιούλιο μέχρι 31 Αυγούστου. (ΠΟΛ 1015/2018)

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

 

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ CAMPINGS

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που έχει έσοδα από campings, ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ υποβάλλει  δήλωση και καταβάλλει στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το τέλος παρεπιδημούντων του μηνός Ιουλίου μέχρι τις 31 Αυγούστου, αν είναι υπόχρεοι ΦΠΑ.

 

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που έχει έσοδα από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποβάλλει  δήλωση και καταβάλλει στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το τέλος παρεπιδημούντων του μηνός Ιουλίου μέχρι τις 31 Αυγούστου.

 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Κ.Α.

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που έχει έσοδα από κέντρα διασκεδάσεως, εστιατόρια κλπ, αν είναι υπόχρεος ΦΠΑ υποβάλλει δήλωση και καταβάλλει στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του μηνός Ιουλίου μέχρι τις 31 Αυγούστου.

 

Τα τέλη αυτά υπολογίζονται με συντελεστή 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων (Άρθρο 23, Ν. 3756/2009)

 

Επί των εσόδων των επιχειρήσεων Καζίνο και των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός Καζίνο το ανωτέρω τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 2%. (Άρθρο 1, Ν. 339/1976)

 

Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα µε ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης και χορευτικά κέντρα µε µουσική το ανωτέρω τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 5%. (Άρθρο 20, Ν. 2539/1997)

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από επιτηδευματίες και επιχειρήσεις του μηνός Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου. (ΕΓΚ. ΙΚΑ Α20/251/32/2013)

 

Α.Π.Δ.

Υποβολή Α.Π.Δ. επιχειρήσεων, πολυκατοικιών και οικοδομικών έργων για τον μήνα Ιούλιο μέχρι 31 Αυγούστου. (Έγγρ. ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./757/1640565/2017).


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ