ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΒΕ: Το βιβλίο υγραερίου των πρατηρίων καυσίμων
11/06/2019
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

·     ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΒΕ: Το βιβλίο υγραερίου των πρατηρίων καυσίμων

Υπενθυμίζουμε στους πρατηριούχους καυσίμων ότι, εφόσον διαθέτουν και υγραέριο,  η τήρηση του βιβλίου παραλαβής υγραερίου είναι υποχρεωτική. Η υποχρέωση βασίζεται στην με αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016/23-06-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά  με τον έλεγχο και την παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων.

Για τη διευκόλυνσή τους επισυνάπτουμε σχέδιο του βιβλίου ώστε να μπορεί ο κάθε πρατηριούχος να το εκτυπώσει και να το συρράπτει.

Προσοχή. Η αρίθμηση γίνεται με ίδιο νούμερο  σελίδας αριστερά και δεξιά σαν να είναι οι δύο μία σελίδα.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

 

·     Εφαρμογή προδιαγραφών επισήμανσης πληροφοριών καυσίμων στα σημεία ανεφοδιασμού

Ο ΓΓ του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Αθανασιος  Βούρδας, ενημέρωσε τις υπηρεσίες για την σωστή και εμπρόθεσμη εφαρμογή της απόφασης τήρησης των προδιαγραφών  επισήμανσης πληροφοριών καυσίμων στα σημεία ανεφοδιασμού σύμφωνα με την Οδηγία 2014/94/ΕΕ.

Όπως αναφέρει, στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222) ορίζεται ότι «τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, διασφαλίζουν ότι διατίθενται σχετικές, συνεπείς και σαφείς πληροφορίες όσον αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία τροφοδοτούνται συστηματικά με μεμονωμένα καύσιμα που διατίθενται στην αγορά ή ανεφοδιάζονται σε σημεία ανεφοδιασμού. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιέχονται στα εγχειρίδια των μηχανοκίνητων οχημάτων, στα σημεία ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης, στα μηχανοκίνητα οχήματα και σε αντιπροσωπείες μηχανοκίνητων οχημάτων στην επικράτεια.». Επιπρόσθετα, με την παρ. 2 του άρθρου 7 ορίζεται ότι η παροχή των πληροφοριών γίνεται βάσει διατάξεων επισήμανσης (πιστοποίησης) με ευρωπαϊκά πρότυπα ή/και εθνικά πρότυπα του Εθνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ).

O Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης υιοθέτησε στις 31-01-2018 το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 16942 «Καύσιμα – Αναγνωριστικά της συμβατότητας καυσίμων με οχήματα – Γραφικά σύμβολα για την πληροφόρηση καταναλωτή», στο οποίο καθορίζονται τα εναρμονισμένα σύμβολα για κάθε είδος καυσίμου και οι προδιαγραφές της επισήμανσης α) στις αντλίες και τα ακροφύσιά τους και β) στα καπάκια των δεξαμενών καυσίμων των μηχανοκίνητων οχημάτων, με στόχο την πληροφόρηση και ενημέρωση των καταναλωτών ως προς την καταλληλότητα των διαθέσιμων καυσίμων στα σημεία ανεφοδιασμού για το όχημά τους. Το πρότυπο EN 16942 εκδόθηκε και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) στις 12-10-2016, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής του άρθρου 7 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ.

 

Λόγω του ότι στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222) προβλέπεται ότι οι απαιτήσεις επισήμανσης εφαρμόζονται σε όλα τα σημεία ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης και στα μηχανοκίνητα οχήματα που ταξινομούνται στην επικράτεια εικοσιτέσσερις (24) μήνες μετά την επικαιροποίηση ή έκδοση των αντίστοιχων ευρωπαϊκών ή εθνικών προτύπων, η σήμανση των καυσίμων επί των αντλιών και των ακροφυσίων καθίσταται υποχρεωτική από τις 12 Οκτωβρίου 2018.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Χώρας για την ενημέρωση των εκμεταλλευτών πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας της δικαιοδοσίας τους, σχετικά με την εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ EN 16942.

 

Στο πλαίσιο της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222), η παρούσα εγκύκλιος κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ενημέρωση των Υπηρεσιών και των φορέων της αρμοδιότητάς του.

 

ΣΧΕΤ: Ο ν. 4439/2016 (Α΄ 222) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις.»

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
VIVLIO-YGRAERIOU-IGRAERIOU_F6989.pdf

 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ