ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CIRCLE IN
15/09/2020
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 

                                                                         ΛΕΥΚΑΔΑ, 15/09/2020

                                                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ:  1195                                                                             

 

Το Επιμελητήριο Λευκάδας κατόπιν σχετικής Απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Λευκάδας  (ΔΕ /15.09.2020), προκειμένου να προβεί στην προμήθεια ενός γραφείου υποδοχής για τη δημιουργία ενός σημείου πληροφόρησης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CIRCLE-IN - Promoting CIRCuLar Economy INvestments and policies in the cross-border area of Greece-Italy” στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020», προτίθεται να συνάψει σύμβαση, με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Περιγραφή Βασικών Όρων :

·         Διαστάσεις γραφείου: 1,40 x 2,00 μέτρα (γωνιακό γραφείο).

·         Ο σκελετός από μοριοσανίδα.

·         2 συρτάρια με μεταλλικούς οδηγούς.

·         Αντιολισθητική βάση ποδιών.

·         Περιθώριο PVC.

·         Μηχανισμό συστήματος κλειδώματος.

·         Γωνιακούς μηχανισμούς σύνδεσης.

 

Προϋπολογισμός:

  -  2.000,00 € (δύο χιλιάδες ευρώ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ 9912A

 Τιμές προσφοράς: Η τιμή προσφοράς θα αναγράφει, την καθαρή αξία προ ΦΠΑ, τον ΦΠΑ και τη συνολική αξία.

 

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή θα γίνει αναλόγως της πορείας υλοποίησης της προμήθειας, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης σχετικού παραστατικού και του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι τυχόν νόμιμες κρατήσεις.

 

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15.00’ είτε με ηλεκτρονικά μέσα στο info.lefkadachamber@gmail.com είτε με φυσικό φάκελο στα γραφεία του φορέα (Γολέμη 5-7), πριν την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, προσκομίζοντας ταυτόχρονα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Σκιαδαρέσης Σωτήρης


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
PROTHESISYNAPSISSYMVASISGRAFEIOUYPODOCHISSTAPLAISIATOUERGOUCIRCLEIN_F6944.pdf

 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ